גלריה

יהודה בארקן עם הנכדים

יהודה בארקן מלך הסנוקר

יהודה בארקן במציאות מדומה