תכניות רדיו

"חכמים בלילה" – פרשת מקץ (אור לכ"ג כסלו ה'תשע"ה)

[audio]http://upload.yehudabarkan.com/radio/2014-12-15.mp3[/audio]

"חכמים בלילה" – פרשת וישב (אור לט"ז כסלו ה'תשע"ה)

[audio]http://upload.yehudabarkan.com/radio/2014-12-08.mp3[/audio]

"חכמים בלילה" – פרשת וישלח (אור לט' כסלו ה'תשע"ה)

[audio]http://upload.yehudabarkan.com/radio/2014-12-01.mp3[/audio]

"חכמים בלילה" – פרשת ויצא (אור לב' כסלו ה'תשע"ה)

[audio]http://upload.yehudabarkan.com/radio/2014-11-24.mp3[/audio]

"חכמים בלילה" – פרשת תולדות (אור לכ"ד חשוון ה'תשע"ה)

[audio]http://upload.yehudabarkan.com/radio/2014-11-17.mp3[/audio]

"חכמים בלילה" – פרשיות ניצבים-וילך (אור לי"ט אלול ה'תשע"ד)

[audio]http://upload.yehudabarkan.com/radio/2014-09-15.mp3[/audio]

"חכמים בלילה" – פרשת כי תבוא (אור לי"ג אלול ה'תשע"ד)

[audio]http://upload.yehudabarkan.com/radio/2014-09-08.mp3[/audio]

"חכמים בלילה" – פרשת כי תצא (אור לו' אלול ה'תשע"ד)

[audio]http://upload.yehudabarkan.com/radio/2014-09-01.mp3[/audio]

"חכמים בלילה" – פרשת ואתחנן (אור לי' אב ה'תשע"ד)

[audio]http://upload.yehudabarkan.com/radio/2014-08-06.mp3[/audio]

"חכמים בלילה" – פרשת דברים (אור לג' אב ה'תשע"ד)

[audio]http://upload.yehudabarkan.com/radio/2014-07-30.mp3[/audio]

"חכמים בלילה" – פרשת מסעי (אור לכ"ה תמוז ה'תשע"ד)

[audio]http://upload.yehudabarkan.com/radio/2014-07-23.mp3[/audio]

"חכמים בלילה" – פרשת מטות (אור לי"ח תמוז ה'תשע"ד)

[audio]http://upload.yehudabarkan.com/radio/2014-07-16.mp3[/audio]

"חכמים בלילה" – פרשת פינחס (אור לי"א תמוז ה'תשע"ד)

[audio]http://upload.yehudabarkan.com/radio/2014-07-09.mp3[/audio]

"חכמים בלילה" – פרשת חוקת (אור לכ"ז סיוון ה'תשע"ד)

[audio]http://upload.yehudabarkan.com/radio/2014-06-25.mp3[/audio]

"חכמים בלילה" – פרשת קורח (אור לכ' סיוון ה'תשע"ד)

[audio]http://upload.yehudabarkan.com/radio/2014-06-18.mp3[/audio]

"חכמים בלילה" – פרשת שלח (אור לי"ג סיוון ה'תשע"ד)

[audio]http://upload.yehudabarkan.com/radio/2014-06-11.mp3[/audio]

"חכמים בלילה" – פרשת נשא (אור לכ"ח אייר ה'תשע"ד)

[audio]http://upload.yehudabarkan.com/radio/2014-05-28.mp3[/audio]

"חכמים בלילה" – פרשת במדבר (אור לכ"א אייר ה'תשע"ד)

[audio]http://upload.yehudabarkan.com/radio/2014-05-21.mp3[/audio]

"חכמים בלילה" – פרשת בחוקותי (אור לי"ד אייר ה'תשע"ד)

[audio]http://upload.yehudabarkan.com/radio/2014-05-14.mp3[/audio]

"חכמים בלילה" – פרשת בהר (אור לז' אייר ה'תשע"ד)

[audio]http://upload.yehudabarkan.com/radio/2014-05-07.mp3[/audio]

"חכמים בלילה" – פרשת אמור (אור לל' ניסן ה'תשע"ד)

[audio]http://upload.yehudabarkan.com/radio/2014-04-30.mp3[/audio]

"חכמים בלילה" – פרשת קדושים (אור לכ"ג ניסן ה'תשע"ד)

[audio]http://upload.yehudabarkan.com/radio/2014-04-23.mp3[/audio]

"חכמים בלילה" – פרשת אחרי מות (אור לט' ניסן ה'תשע"ד)

[audio]http://upload.yehudabarkan.com/radio/2014-04-09.mp3[/audio]

"חכמים בלילה" – פרשת מצורע (אור לב' ניסן ה'תשע"ד)

[audio]http://upload.yehudabarkan.com/radio/2014-04-02.mp3[/audio]

"חכמים בלילה" – פרשת תזריע (אור לכ"ד אדר ב' ה'תשע"ד)

[audio]http://upload.yehudabarkan.com/radio/2014-03-26.mp3[/audio]

"חכמים בלילה" – פרשת שמיני (אור לי"ז אדר ב' ה'תשע"ד)

[audio]http://upload.yehudabarkan.com/radio/2014-03-19.mp3[/audio]

"חכמים בלילה" – פרשת ויקרא (אור לג' אדר ב' ה'תשע"ד)

[audio]http://upload.yehudabarkan.com/radio/2014-03-05.mp3[/audio]

"חכמים בלילה" – פרשת פקודי (אור לכ"ו אדר א' ה'תשע"ד)

[audio]http://upload.yehudabarkan.com/radio/2014-02-26.mp3[/audio]

"חכמים בלילה" – פרשת ויקהל (אור לי"ט אדר א' ה'תשע"ד)

[audio]http://upload.yehudabarkan.com/radio/2014-02-19.mp3[/audio]

"חכמים בלילה" – פרשת כי תשא (אור לי"ב אדר א' ה'תשע"ד)

[audio]http://upload.yehudabarkan.com/radio/2014-02-12.mp3[/audio]

"חכמים בלילה" – פרשת תצווה (אור לה' אדר א' ה'תשע"ד)

[audio]http://upload.yehudabarkan.com/radio/2014-02-05.mp3[/audio]

"חכמים בלילה" – פרשת תרומה (אור לכ"ח שבט ה'תשע"ד)

[audio]http://upload.yehudabarkan.com/radio/2014-01-29.mp3[/audio]

"חכמים בלילה" – פרשת משפטים (אור לכ"א שבט ה'תשע"ד)

[audio]http://upload.yehudabarkan.com/radio/2014-01-22.mp3[/audio]

"חכמים בלילה" – פרשת יתרו (אור לי"ד שבט ה'תשע"ד)

[audio]http://upload.yehudabarkan.com/radio/2014-01-15.mp3[/audio]

"חכמים בלילה" – פרשת בשלח (אור לז' שבט ה'תשע"ד)

[audio]http://upload.yehudabarkan.com/radio/2014-01-08.mp3[/audio]

"חכמים בלילה" – פרשת בא (אור לכ"ט טבת ה'תשע"ד)

[audio]http://upload.yehudabarkan.com/radio/2014-01-01.mp3[/audio]

"חכמים בלילה" – פרשת וארא (אור לכ"ב טבת ה'תשע"ד)

[audio]http://upload.yehudabarkan.com/radio/2013-12-25.mp3[/audio]

"חכמים בלילה" – פרשת שמות (אור לט"ו טבת ה'תשע"ד)

[audio]http://upload.yehudabarkan.com/radio/2013-12-18.mp3[/audio]

"חכמים בלילה" – פרשת ויחי (אור לח' טבת ה'תשע"ד)

[audio]http://upload.yehudabarkan.com/radio/2013-12-11.mp3[/audio]

"חכמים בלילה" – פרשת ויגש (אור לא' טבת ה'תשע"ד)

[audio]http://upload.yehudabarkan.com/radio/2013-12-04.mp3[/audio]

"חכמים בלילה" – פרשת מקץ (אור לכ"ד כסלו ה'תשע"ד)

[audio]http://upload.yehudabarkan.com/radio/2013-11-27.mp3[/audio]

"חכמים בלילה" – פרשת וישב (אור לי"ז כסלו ה'תשע"ד)

[audio]http://upload.yehudabarkan.com/radio/2013-11-20.mp3[/audio]

"חכמים בלילה" – פרשת וישלח (אור לי' כסלו ה'תשע"ד)

[audio]http://upload.yehudabarkan.com/radio/2013-11-13.mp3[/audio]

"חכמים בלילה" – פרשת ויצא (אור לג' כסלו ה'תשע"ד)

[audio]http://upload.yehudabarkan.com/radio/2013-11-06.mp3[/audio]

"חכמים בלילה" – פרשת תולדות (אור לכ"ו חשוון ה'תשע"ד)

[audio]http://upload.yehudabarkan.com/radio/2013-10-30.mp3[/audio]

"חכמים בלילה" – פרשת וירא (אור לי"ב חשוון ה'תשע"ד)

[audio]http://upload.yehudabarkan.com/radio/2013-10-16.mp3[/audio]

"חכמים בלילה" – פרשת נח (אור לכ"ח תשרי ה'תשע"ד)

[audio]http://upload.yehudabarkan.com/radio/2013-10-02.mp3[/audio]

"חכמים בלילה" – ערב חג הסוכות (אור לי"ד תשרי ה'תשע"ג)

[audio]http://upload.yehudabarkan.com/radio/2013-09-18.mp3[/audio]

"חכמים בלילה" – פרשת האזינו (אור לכ"ט אלול ה'תשע"ג)

[audio]http://upload.yehudabarkan.com/radio/2013-09-04.mp3[/audio]

"חכמים בלילה" – פרשיות ניצבים-וילך (אור לכ"ב אלול ה'תשע"ג)

[audio]http://upload.yehudabarkan.com/radio/2013-08-28.mp3[/audio]

"חכמים בלילה" – פרשת כי תבוא (אור לט"ו אלול ה'תשע"ג)

[audio]http://upload.yehudabarkan.com/radio/2013-08-21.mp3[/audio]