יצירת קשר

טלפון נייד:
054-799-4400

זהו מספר ישיר ליהודה (או למוקד אנושי להשארת הודעה - אם יהודה אינו יכול לענות באותו רגע)
למספר זה ניתן גם לשלוח הודעת טקסט (SMS) קצרה
שימו לב: יש לכתוב בגוף ההודעה את שם הפונה, מספר טלפון להתקשרות חזרה ואת תוכן הפנייה


דואר אלקטרוני:
mail@yehudabarkan.com

הודעות המייל מגיעות לעוזר של יהודה והוא מעביר אותן אל יהודה - בטלפון או בהדפסה


מען למכתבים:
אהרונוביץ 5
תל אביב-יפו
6356607